SONPO a.s.

Služby

Nenabízíme jen produkty ale především individuální pomoc ve třech spolu souvisejících oblastech.

Kybernetická bezpečnost

Vnímáme ICT bezpečnost komplexně v celé její složitosti. Snažíme se naše zákazníky poznat, analyzovat slabá místa jejich prostředí, systémů, procesů a společně s nimi hledat optimální řešení, která nejen pomohou zvýšit jejich bezpečí a ochranu, ale také vhodně zapadnou do jejich stávajícího prostředí jako jeho integrální součást.

Provádíme implementace a servis produktů společnosti Fortinet

 • Certifikace pro implementace FortiSandboxu a spojených služeb
 • FortiGate - Next Generation Firewalls
 • FortiSandbox - Proactive Advanced Threat Detection
 • Fortinet Wireless LAN Solutions
 • FortiAuthenticator - Secure Network Authentication

Management

 • FortiAnalyzer - Centralised Network Security Logging and Reporting
 • FortiManager - Centralised Security Management
 • FortiSIEM - Powerful Security Information and Event Management

Application Security

 • FortiWeb - Web Application Firewall
 • FortiMail - Email Security Gateway
 • FortiDDoS - Advanced DDoS Protection for Enterprise

Pro naše zákazníky poskytujeme následující služby a servis

 • Řízení bezpečného přístupu LAN/WAN/cloud
 • Detekce anomálií v datovém provozu
 • Network a Security monitoring
 • Penetrační testy
 • Služby NOC a SOC centra
 • Prevence ztráty dat (DLP)
 • Ochrana web aplikací a databází (WAF)
 • Ochrana mobilních zařízení
 • Security E-mail gateway + sandboxing
 • Servis a support 24 x 7
 • Projektové analýzy
 • Školení administrátorů
 • Definice bezpečnostních politik

Vývoj software

Naše společnost disponuje vlastním týmem zkušených vývojářů, kteří pro naše projekty a pro potřeby našich zákazníků vyvíjejí software na míru. Nabízíme vývoj aplikací také pro mobilní zařízení na všechny obvyklé mobilní platformy. Vlastní vývoj aplikací a software je striktně řízený proces dle definovaných metodik a postupů.

V rámci vývoje software poskytujeme zákazníkům kompletní sadu služeb včetně:

 • Konzultace požadavků zákazníka (cílů a záměru)
 • Úvodní a systémová analýza
 • Detailní specifikace celého řešení včetně prototypů
 • Wireframes a design (návrhy uživatelského rozhraní)
 • Testy funkcí, kompatibility a bezpečnosti
 • Integrace a migrace s prostředím zákazníka
 • Školení uživatelů a dokumentace řešení

Dále v oblasti aplikací a software nabízíme také následující služby:

 • Marketingové konzultace
 • Hosting aplikací (cloudové služby AWS, AZURE a další)
 • Konzultace a implementace Ochrany webových aplikací (WAF, DDOS, CDN, SSL)

Používáme následující technologie a platformy:

 • JavaScript, PHP, JAVA, .NET
 • Databáze MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL, Oracle, MongoDB a další
 • Mobilní aplikace pro iOS, Android, Windows Phone

GDPR

GDPR analýza a poradenství

Ať už jsou data strukturovaná či nestrukturovaná, ať už jsou v cloudu nebo uložená lokálně – je nutné analyzovat jakou má klient kontrolu nad všemi daty nacházejícími se v rámci celé organizace (provést tzv. datovou inventuru). Pomůžeme Vám s ochranou vašich dat, s eliminací bezpečnostních hrozeb i s nastavením nezbytných pravidel a procesů. Pomůžeme Vám vyhnout se citelným postihům a sankcím vyplývajícím z evropské směrnice GDPR.

O GDPR

Směrnice GDPR (česky „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) představuje novou komplexní úpravu a regulaci práce a nakládání s osobními údaji. Tato směrnice byla přijata v dubnu 2016 a začala platit od 25.5.2018. Zavádí řadu nových pojmů a kategorií. Vedle tradičních údajů, které jsou obecně známy jako osobní, sem patří i údaje a data technického rázu (IP adresa atp.). GDPR platí celosvětově pro všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU. Zavádí celou řadu nových práv a povinností. Zpracovatelé a správci osobních údajů (Vaše organizace) musí zavést nové procesy a technologie, které budou v souladu se směrnicí GDPR. Sankce za nedodržení tohoto nařízení mohou být dle charakteru a závažnosti incidentu až 4 % z celkového obratu společnosti nebo až 20 milionů EUR.

Naše služby

 • Analýza a poradenství pro oblast GDPR
 • Řízení celého projektu implementace GDPR
 • Definice změn procesů a pravidel
 • Změny smluvních a právních ujednání
 • Outsourcing role „Pověřence pro ochranu osobních údajů“
 • Analýza a návrhy ICT opatření
 • Penetrační testy pro kontrolu zabezpečení ICT prostředí
 • Outsourcing hlášení bezpečnostních incidentů
Sonpo, a.s.

SONPO, a.s.
Klapkova 546
182 00, Praha 8
Czech republic